pcb@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51

FAQs

 

1. Da li prihvatate komponente koje je nabavio kupac?

Prihvatamo komponente koje je nabavio kupac, ali je za isporuku do nas zadužen kupac.

 

2. Koliko SMT komponenata možete podržati?

Naša ’’pick and place’’ mašina može podržati do 60 8mm-tarskih fidera, 30 12-16mm-tarskih fidera i/ili 15 24mm-tarska fidera. Vibracioni fideri i ploče sa integrisanim kolima su takođe podržane.

 

3. Koji fajl mi je potreban za SMT radni nalog?

U zavisnosti od ploče koja će biti sklapana, potrebno je da nam dostavite centroidni fajl. Mi takođe možemo kreirati centroidni fajl za Vas ako isporučujete Altium projekat štampane ploče.

 

4. Koji su zahtevi za panelizovane ploče?

Panelizovane ploče moraju imati 5mm odvojene ivice od vrha i dna sa šupljinama u sva 4 ugla kao što je prikazano na slici.

 

5. Da li treba da dodam fiducijalne tačke sam?

Ako dostavljate Vaš dizajn, onda treba da dodate fiducijalne tačke. Tačke treba da budu u tri ugla ploče u pozicijama kao što je prikazano na slici. Fiducijalne tačke treba da budu prečnika 1mm sa maskom od 0,5mm za ekspanziju lemljenja.

 

6. Da li nudite sklapanje na pločama koje su proizvedene od strane druge kompanije?

Da. Vi samo treba da dostavite ploče i centroidni fajl.

 

7. Da li obezbeđujete olovno ili bezolovno sklapanje?

Da. Obezbeđujemo obe vrte sklapanja – i olovno i bezolovno.

 

8. Da li podržavate asemblažu BGA komponenata?

Da. Asemblaža čipova manjih od 22x22mm je podržana.