pcb@zanustechnology.com
+381 11 454 10 51
 

Dizajn i proizvodnja hardvera za IoT

Nudimo kompletnu uslugu razvoja, prototipizacije, serijske proizvodnje i post-prodajnih usluga hardvera za IoT rešenja.

Ako imate ideju za svoj IoT proizvod, možemo se u potpunosti prilagoditi Vašem biznis modelu i preuzeti brigu o razvoju i proizvodnji hardvera, dok se vi fokusirate na Vaš osnovni (softverski) biznis i prodaju svojih rešenja. Naš sveobuhvatni proces obezbeđenja hardverskih rešenja za IoT sastoji se od nekoliko koraka koji su dobro strukturirani. Za svaki korak definišemo jasne ciljeve i rokove u saradnji sa kupcem. To Vam omogućava da pratite napredak i kvalitet razvoja hardvera.
 

Razumevanje Vaših potreba

Inženjeri Zanusa treba da znaju za Vaše specijalne zahteve. Treba da razumemo primenu Vašeg uređaja, comunikacione potrebe, zahteve za napajanjem i druge specijalne zahteve kao što su ograničenja koja su u vezi sa mogućim radnim uslovima za Vaš hardver.

 

Izrada ponude

Nakon što razumemo Vaše potrebe i jasno specificiramo tehničke zahteve, procenićemo projekat, procenićemo period dizajniranja i izračunati trošak. Izrada ponude će uključiti 2 dela – trošak rada dizajnera i trošak proizvodnje.

 

PCB šema

Definisanje koji će delovi biti upotrebljeni za ploču je prvi korak u procesu PCB dizajna. Prilikom odlučivanja koje će se komponente koristiti, naši iskusni inženjeri optimizuju trošak prema planiranim količinama proizvodnje vodeći računa da svi tehnički zahtevi budu ispunjeni i da će izabrane komponente biti dostupne tokom životnog ciklusa proizvoda.

 

PCB Layout

Na osnovu šeme, naši inženjeri finalizuju layout PCB-a. Oni razmatraju prostor, mehanička ograničenja i ograničenja okruženja. Dodatno, oni razmatraju zahteve koji su u vezi sa asemblažom i testiranjem.

 

Proizvodnja prototipa i verifikacija

Jednom kad je dizajn završen, proizvešćemo nekoliko prototipova, testirati ih i verifikovati. U ovoj fazi možemo ponuditi uslugu razvoja firmvera/softvera.

Dizajn će biti verifikovan i u potpunosti testiran prema specifikacijama i zahtevima.

 

Serijska proizvodnja i distribucija

Serijska proizvodnja, testiranje i distribucija su aktivnosti u kojima Zanus tim ima iskustvo. Možemo u potpunosti preuzeti brigu oko logistike i organizovati izlaznu kontrolu kvaliteta po dogovoru. Priprema infrastrukture za testiranje, sprovodjenje testova i izveštaji o proizvodnji su takođe deo ove usluge.

 

Post-prodajne usluge

Za hardver koji je već u upotrebi možemo organizovati podršku u garantnom roku kao što su popravka ili održavanje.

Imate sjajnu ideju za Vaš sledeći IoT proizvod? Mi možemo da Vam pomognemo oko hardvera.

 
 

Pogledajte druge usluge koje nudimo

PCB dizajnPCB asemblaža